1. třída - Červený klíček

Zveřejněno: 13.09.2021.

Zaměření třídy:

Podporujeme fyzickou a pohybovou zdatnost dětí, rozvíjíme a zdokonalujeme sebeobslužné dovednosti, základy osobní hygieny  a společenské chování.

Dětem jsou nabízeny hudební, výtvarné, pohybové, pracovní a jazykové (preventivně logopedické) činnosti. Rozvíjíme předčtenářskou a předmatematickou gramotnost aktivitami přiměřenými věku dětí.

Děti získávají sociální dovednosti, učí se spolupracovat a vzájemně komunikovat. Podporujeme tvořivost a samostatnost dětí při všech nabízených činnostech.

Učitelky plánují a realizují činnosti a aktivity pro děti dle jejich individuálních potřeb, zájmů a schopností.

Organizační poznámky:

Děti  v Červeném klíčku potřebují:

bačkorky (ne pantofle) - vhodnější jsou bačkorky nazouvací bez zapínání, protože se děti několikrát denně přezouvají - před a po cvičení, před a po pobytu venku, před a po odpočívání.

  • pyžamko
  • náhradní oblečení, včetně spod. prádla
  • tepláky do třídy i na písek
  • kapesník
  • hrneček na pitný režim
  • pláštěnku

Všechny věci dětí prosíme řádně označit jménem dítěte. Děkujeme.

Nepřehlédněte!

Preventivní bezpečnostní opatření

Zveřejněno: 24.09.2021.

Vážení rodiče, prosíme Vás, nenechávejte pootevřené dveře do budovy mateřské školy. Při vstupu do budovy i při východu z budovy mateřské školy za sebou dveře ihned zavírejte. Při zvonění do tříd…
Zobrazit více