Informace k výskytu virového onemocnění

Zveřejněno: 22.06.2022.

Informace k onemocnění v mateřské škole z hygienické stanice :

VÁŽENÍ RODIČE,

DOVOLUJEME SI VÁS UPOZORNIT NA ZVÝŠENÝ VÝSKYT VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

„SYNDROM RUKA-NOHA-ÚSTA“ (7.NEMOC) 

·       syndrom ruka-noha ústa je vysoce nakažlivé virové onemocnění, které se nejčastěji objevuje u dětí do 5 let (nakazit se mohou i starší děti, např. sourozenci, a výjimečně i dospělí);

·       inkubační doba je nejčastěji 3-5 dní;

·       projevy jsou zpočátku nespecifické – mírná teplota, nechutenství, bolest v krku, v některých případech se přidávají nevolnost, průjem, zduřelé lymfatické uzliny, následně se objevují zarudlá místa na dlaních, chodidlech i na hřbetech rukou a nohou a po stranách prstů (u malých dětí mohou být vzácně i na pažích, hýždích a v tříslech); na těchto místech se brzy přidávají malé šedavé puchýřky velikosti 3-7 mm, souběžně se objevují afty v dutině ústní (jazyk, dásně, bukální sliznice) a puchýřky v okolí úst; projevy v dutině ústní mohou být velmi bolestivé a děti kvůli nim mohou odmítat jídlo a pití;

·       v naprosté většině se jedná o nezávažné onemocnění s relativně nekomplikovaným průběhem a rychlým uzdravením;

·       délka onemocnění je většinou 7-10 dní;

·       komplikace onemocnění se mohou vyskytnout výjimečně, a to zejména u malých dětí (do 3 let věku) a gravidních žen v 1.trimestru těhotenství;

·       přenos je orofekální cestou (ústa-stolice) a kapénkami, často dochází k nepřímému přenosu prostřednictvím kontaminovaných předmětů;

·       nejvyšší výskyt onemocnění bývá zaznamenán v pozdním létě, následně výskyt klesá;

·       diagnózu lékař většinou stanoví na základě typického klinického obrazu;

·       nemocný je nejvíce infekční cca jeden týden od začátku onemocnění, čili od začátku výskytu příznaků do ústupu příznaků, ve stolici je ale možno virus detekovat ještě cca měsíc po prodělaném onemocnění;

·       za běžných okolností není třeba bránit dítěti v docházce do kolektivního zařízení po odeznění zjevných příznaků nemoci;

·       k zabránění šíření nemoci je důležité dodržovat základní hygienická opatření, zejména důkladné mytí rukou, vhodná je zvýšená frekvence úklidu a dezinfekce, větrání vnitřních prostor.

Nepřehlédněte!

Úplata za předškolní vzdělávání od 1.9.2022

Zveřejněno: 29.04.2022.

Oznámení zákonným zástupcům dětí Ředitel Základní školy a mateřské školy Dolní Újezd, příspěvkové organizace podle § 123 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a…
Zobrazit více

Přerušení provozu mateřské školy a výše úplaty o letních prázdninách

Zveřejněno: 29.04.2022.

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin Provoz mateřské školy bude po projednání se zřizovatelem, dle vyhlášky č.14/2005 Sb.,§ 3 odst. 1 o předškolním vzdělávání, ve znění…
Zobrazit více

Zápis do mateřské školy pro cizince - uprchlíky

Zveřejněno: 13.04.2022.

Zápis do mateřské školy pro cizince - uprchlíky K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a)…
Zobrazit více

Preventivní bezpečnostní opatření

Zveřejněno: 24.09.2021.

Vážení rodiče, prosíme Vás, nenechávejte pootevřené dveře do budovy mateřské školy. Při vstupu do budovy i při východu z budovy mateřské školy za sebou dveře ihned zavírejte. Při zvonění do tříd…
Zobrazit více