Malý redaktor a jeho časopis - eTwinningový projekt

Zveřejněno: 21.3.2022

„Malý redaktor“ – e Twinningový projekt tří mateřských škol

Cílem naší spolupráce bylo seznámit děti s profesí redaktora, tvorbou časopisu a jeho obsahem.

V průběhu celého projektu jsme děti vedli především k rozvoji předčtenářské gramotnosti, k rozvoji kritického myšlení a ke zdokonalování komunikačních dovedností.

A jak projekt probíhal?

Děti se vzájemně představily pomocí fotografií a prezentací svých mateřských škol. Poznávaly se prostřednictvím práce na několika společných úlohách a aktivitách. Stali jsme se ilustrátory časopisu, redaktory při vzájemných rozhovorech s dětmi, se zaměstnanci školy. Zpočátku dost nesměle, ale s přibývajícími zkušenostmi už docela zdárně.

Do školky za námi dokonce přišla i redaktorka Svitavského deníku, navštívili jsme tiskárnu v Osíku, kde jsme měli možnost vidět tisk Obecních novin.

Učili jsme se vyhledávat pravdivé a nepravdivé informace, vytvářeli jsme společně s rodiči hoaxy, u kterých jsme si ověřovali, zda jsou informace pravdivé či falešné.  Zjistili jsme, že s hoaxy je to trochu složitější - pochopit je je pro děti dost těžké, když žijí stále světem pohádek, kde je všechno možné. Takže jsme přemýšleli, co je opravdu možné a co jen v pohádkách.

Výsledkem naší půlroční práce je časopis. Časopis Kaštánek. 

Na projektu spolupracovala třída Modrého klíčku z mateřské školy Dolní Újezd, mateřská škola Jasenové (Slovenská republika) a Ekoškolka Plzeň.

ČASOPIS KE STAŽENÍ :

Soubory ke stažení

Uzavřená facebooková skupina mateřské školy

Zveřejněno: 9.10.2022

Vážení rodiče, pokud máte zájem, můžete se přidat do uzavřené facebookové skupiny MŠ Klíček (Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd). Skupina je založena pouze pro rodiče (zákonné zástupce) dět...
Zobrazit celé