O nás

Zveřejněno: 16.09.2021.

Motto mateřské školy:

,,Neotevírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je dokázaly otevřít samy!"


Děti jsou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu KLÍČEK.

Klíček - symbol počátku nového života, růstu, zrání, vývoje

Klíček - cesta k něčemu novému, nepoznanému, lákavému

Klíček - prostředek k otevření, poznání, vědění, tajemství


Mateřská škola má celodenní provoz a její kapacita je 82 dětí.

Provoz školy od 6.15 do 16.15 hod  zajišťuje 6 učitelů, dle aktuální potřeby asistenti pedagoga a provozní zaměstnanci.

Mateřská škola má tři třídy - klíčky, do kterých jsou děti zařazovány podle věku.

Zaměření jednotlivých tříd se každoročně přizpůsobuje věkovému složení je kladen důraz na individualizované vzdělávání dětí.

Nově postavené prostory mateřské školy mají dostatečnou kapacitu pro přijímání všech spádových dětí, mají uzpůsobené podmínky pro přijímání 2 až 3letých dětí a dětí s SVP. Třídy umožňují rozčlenit prostor na herní koutky a přizpůsobovat ho tak pro nejrůznější skupinové i individuální aktivity, námětové hry a prostorově méně náročné pohybové aktivity.

Zahrada je dobře vybavena k pohybovému vyžití dětí - k dispozici jsou 2 zakrytá pískoviště, altán, řetízková a čtyři pružinové houpačky, prolézačky, betonová plocha pro jízdu na odrážedlech, koloběžkách a mlhoviště. Na školní zahradu navazuje i sportovní hřiště s umělou trávou, kterou využíváme ke zdokonalování pohybových a sportovních dovedností dětí..

Lokalita – MŠ je umístěna ve středu obce, v přístavbě základní školy stranou dopravního ruchu, blízké okolí poskytuje bohaté možnosti k výchovně vzdělávacímu i tělovýchovně zaměřenému pobytu dětí venku.Nepřehlédněte!

Úplata za předškolní vzdělávání od 1.9.2022

Zveřejněno: 29.04.2022.

Oznámení zákonným zástupcům dětí Ředitel Základní školy a mateřské školy Dolní Újezd, příspěvkové organizace podle § 123 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a…
Zobrazit více

Přerušení provozu mateřské školy a výše úplaty o letních prázdninách

Zveřejněno: 29.04.2022.

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin Provoz mateřské školy bude po projednání se zřizovatelem, dle vyhlášky č.14/2005 Sb.,§ 3 odst. 1 o předškolním vzdělávání, ve znění…
Zobrazit více

Zápis do mateřské školy pro cizince - uprchlíky

Zveřejněno: 13.04.2022.

Zápis do mateřské školy pro cizince - uprchlíky K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a)…
Zobrazit více

Preventivní bezpečnostní opatření

Zveřejněno: 24.09.2021.

Vážení rodiče, prosíme Vás, nenechávejte pootevřené dveře do budovy mateřské školy. Při vstupu do budovy i při východu z budovy mateřské školy za sebou dveře ihned zavírejte. Při zvonění do tříd…
Zobrazit více