Klikněte pro nastavení vyššího kontrastu zobrazení Klikněte pro nastavení velikosti textu

O nás

Zveřejněno: 11.3.2024


Motto mateřské školy:

,,Neotevírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je dokázaly otevřít samy!"


Děti jsou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu KLÍČEK.

Klíček - symbol počátku nového života, růstu, zrání, vývoje

Klíček - cesta k něčemu novému, nepoznanému, lákavému

Klíček - prostředek k otevření, poznání, vědění, tajemství


Mateřská škola má celodenní provoz a její kapacita je 82 dětí.

Provoz školy od 6.15 do 16.15 hod  zajišťuje 6 učitelů, dle aktuální potřeby asistenti pedagoga a provozní zaměstnanci.

Mateřská škola má tři třídy - klíčky, do kterých jsou děti zařazovány podle věku.

Zaměření jednotlivých tříd se každoročně přizpůsobuje věkovému složení je kladen důraz na individualizované vzdělávání dětí.

Mateřská škola má uzpůsobené podmínky pro přijímání 2 až 3letých dětí a dětí se speciálně vzdělávacími potřebami.

Třídy jsou rozčleněny na herní koutky a jsou tak přizpůsobeny pro nejrůznější skupinové i individuální aktivity, námětové hry a prostorově méně náročné pohybové aktivity.

Zahrada je dobře vybavena k pohybovému vyžití dětí - k dispozici jsou 2 zakrytá pískoviště, altán, řetízková a čtyři pružinové houpačky, prolézačky, betonová plocha pro jízdu na odrážedlech, koloběžkách a mlhoviště. Na školní zahradu navazuje i sportovní hřiště s umělou trávou, kterou využíváme ke zdokonalování pohybových a sportovních dovedností dětí..

Lokalita – MŠ je umístěna ve středu obce, v přístavbě základní školy stranou dopravního ruchu, blízké okolí poskytuje bohaté možnosti k výchovně vzdělávacímu i tělovýchovně zaměřenému pobytu dětí venku.