Omlouvání dětí a platby v MŠ

Zveřejněno: 22.3.2022

Omlouvání dětí třídním učitelkám a ze stravovování:

Ze stravování:
  • Nepřítomnost dítěte (stravu) odhlašujte na tel. čísle školní jídelny 461 631 115 (možnost zanechat hlasovou zprávu na záznamníku) nebo na www.strava.cz, a to nejpozději do 13.00 hodiny předchozího dne. Stravu si rodiče mohou odebrat do jídlonosiče pouze první den nemoci dítěte od 11.00 do 11.15 hod. 

V mateřské škole třídním učitelkám:

  • Nepřítomnost dětí omlouvejte i p. učitelkám na třídní email nebo na tel. čísle 461 631 202.


Platby v mateřské škole:

Úplata za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2022:

350,- Kč za kalendářní měsíc (děti, které plní povinnou předškolní docházku se vzdělávají bezúplatně)

- bezhotovostně – zadáním trvalého příkazu v bankovním ústavu ve výši 350,- Kč měsíčně, č. účtu školy 1284777309/0800, variabilní symbol přidělený ekonomkou školy

nebo

- hotovostně u ekonomky 1. středu v měsíci od 7.00 do 8.30 hod v kanceláři mateřské školy


Strava:

Zálohy se platí dopředu nejdéle do 20. dne v měsíci cca 1100,- Kč za měsíc.

Číslo bankovního účtu a variabilní symbol vám sdělí vedoucí školní jídelny. 

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy o letních prázdninách

Zveřejněno: 3.5.2023

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin Provoz mateřské školy bude po projednání se zřizovatelem, dle vyhlášky č.14/2005 Sb.,§ 3 odst. 1 o předškolním vzdělávání, ve zně...
Zobrazit celé

Uzavřená facebooková skupina mateřské školy

Zveřejněno: 9.10.2022

Vážení rodiče, pokud máte zájem, můžete se přidat do uzavřené facebookové skupiny MŠ Klíček (Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd). Skupina je založena pouze pro rodiče (zákonné zástupce) dět...
Zobrazit celé