Klikněte pro nastavení vyššího kontrastu zobrazení Klikněte pro nastavení velikosti textu

Omlouvání dětí a platby v MŠ

Zveřejněno: 11.3.2024

Omlouvání dětí třídním učitelkám a ze stravování:

Ze stravování:
  • Nepřítomnost dítěte (stravu) odhlašujte na tel. čísle školní jídelny 461 631 115 (možnost zanechat hlasovou zprávu na záznamníku) nebo na www.strava.cz, a to nejpozději do 13.00 hodiny předchozího dne. Stravu si rodiče mohou odebrat do jídlonosiče pouze první den nemoci dítěte od 11.00 - 11.15 hod nebo 12.30 - 12.40 hod . 

V mateřské škole třídním učitelkám:

  • Nepřítomnost dětí omlouvejte i p. učitelkám na třídní email nebo na tel. čísle 461 631 202.


Platby v mateřské škole:

Úplata za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2022:

350,- Kč za kalendářní měsíc (děti, které plní povinnou předškolní docházku se vzdělávají bezúplatně)

- bezhotovostně – zadáním trvalého příkazu v bankovním ústavu ve výši 350,- Kč měsíčně, č. účtu školy 1284777309/0800, variabilní symbol přidělený ekonomkou školy

nebo

- hotovostně u ekonomky 1. středu v měsíci od 7.00 do 8.30 hod v kanceláři mateřské školy


Strava:

Zálohy se platí dopředu nejdéle do 20. dne v měsíci cca 1500,- Kč za měsíc.

Číslo bankovního účtu a variabilní symbol vám sdělí vedoucí školní jídelny.