Režim dne

Zveřejněno: 14.09.2021.

OBVYKLÝ DENNÍ PROGRAM

6:15

Scházení dětí, společné ranní hry a činnosti.

7:00 – 9:45

Nabídka didakticky cílených činností (záměrné i spontánní učení, částečně řízené i samostatné činnosti dětí).

Organizace ve skupinkách a individuálně v centrech aktivit dle aktuálního tématu.

Individuální práce s dětmi, s dětmi se SVP, s dětmi s OŠD.

Metoda dobrého startu.

Jazykové chvilky, logopedická prevence.

Angličtina formou hry.

Smyslové hry.

Ranní cvičení, relaxační cvičení, řízené zdravotně preventivní aktivity.

Pohybové hry.

Svačina

1. třída – 8:30 hod

2. třída – 8:30 – 9:00 hod průběžně

3. třída – 8:30 – 9:15 hod průběžně

 

Pozn. Pauza mezi jídly nesmí přesáhnout 3 hodiny.

Pobyt venku

1. třída – 9:20 – 11:20 (vycházka nebo školní zahrada)

2. třída – 9:20 – 11:20 (vycházka nebo školní zahrada, pobyt v přírodě)

3. třída – 9:45 – 11:45 (vycházka nebo školní zahrada, pobyt v přírodě)

Oběd

1. třída – 11:20 – 11:50

2. třída – 11:30 – 12:00

3. třída – 12:00 – 12:30

Odpočívání

1. třída – 12:00 – 14:00 (odpočinek na lehátkách, příp. klidové, tiché hry)

2. třída – 12:15 – 13:45 (odpočinek na lehátkách, příp. klidové, tiché hry)

3. třída – 12:30 – 13:15 (odpočinek na lehátkách dle potřeby jednotlivých dětí).

14:15 – 14:45

Odpolední svačina

14:45 – 16:15

Odpolední zájmové činnosti.

Nabídka didakticky cílených aktivity dle zájmu dětí.

OZČ, logopedické chvilky, hry na procvičení prostorové orientace, paměti, pracovní listy, výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní a pohybové hry, námětové hry.

Pobyt na školní zahradě, hry podle volby dětí do rozchodu.

16:15

Ukončení provozu mateřské školy.

Nepřehlédněte!

Úplata za předškolní vzdělávání od 1.9.2022

Zveřejněno: 29.04.2022.

Oznámení zákonným zástupcům dětí Ředitel Základní školy a mateřské školy Dolní Újezd, příspěvkové organizace podle § 123 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a…
Zobrazit více

Přerušení provozu mateřské školy a výše úplaty o letních prázdninách

Zveřejněno: 29.04.2022.

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin Provoz mateřské školy bude po projednání se zřizovatelem, dle vyhlášky č.14/2005 Sb.,§ 3 odst. 1 o předškolním vzdělávání, ve znění…
Zobrazit více

Zápis do mateřské školy pro cizince - uprchlíky

Zveřejněno: 13.04.2022.

Zápis do mateřské školy pro cizince - uprchlíky K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a)…
Zobrazit více

Preventivní bezpečnostní opatření

Zveřejněno: 24.09.2021.

Vážení rodiče, prosíme Vás, nenechávejte pootevřené dveře do budovy mateřské školy. Při vstupu do budovy i při východu z budovy mateřské školy za sebou dveře ihned zavírejte. Při zvonění do tříd…
Zobrazit více