Klikněte pro nastavení vyššího kontrastu zobrazení Klikněte pro nastavení velikosti textu

Režim dne

Zveřejněno: 2.7.2024


OBVYKLÝ DENNÍ PROGRAM

6:00

Scházení dětí, společné ranní hry a činnosti.

7:00 – 9:45

Nepřímo řízené aktivity:

Nabídka didakticky cílených činností (záměrné i spontánní učení).

Organizace ve skupinkách a individuálně v centrech aktivit dle aktuálního tématu.

Řízené vzdělávací aktivity :

Individuální práce s dětmi, s dětmi se SVP, s nadanými dětmi, s dětmi s OŠD.

Metoda dobrého startu.

Jazykové chvilky, logopedická prevence.

Ranní cvičení, relaxační cvičení, řízené zdravotně preventivní aktivity.

Pohybové hry.

Svačina

1. třída – 8:30 hod

2. třída – 8:30 – 9:00 hod průběžně

3. třída – 8:30 – 9:15 hod průběžně

Pobyt venku

1. třída – 9:20 – 11:20 (vycházka nebo školní zahrada)

2. třída – 9:20 – 11:20 (vycházka nebo školní zahrada, pobyt v přírodě)

3. třída – 9:45 – 11:45 (vycházka nebo školní zahrada, pobyt v přírodě)

Oběd

1. třída – 11:20 – 11:50

2. třída – 11:30 – 12:00

3. třída – 12:00 – 12:30

Odpočinek dětí

1. třída – 12:00 – 14:00 (odpočinek na lehátkách, příp. klidové, tiché hry)

2. třída – 12:15 – 13:30 (odpočinek na lehátkách, příp. klidové, tiché hry)

3. třída – 12:30 – 13:15 (odpočinek na matracích dle potřeby jednotlivých dětí)

14:15 – 14:45

Odpolední svačina

13.15 – 16:30

Odpolední zájmové vzdělávací činnosti.

Nabídka didakticky cílených aktivity dle zájmu dětí.

OZČ, logopedické chvilky, hry na procvičení prostorové orientace, paměti, pracovní listy, výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní a pohybové hry, námětové hry.

Pobyt na školní zahradě, hry podle volby dětí do rozchodu.

16:30

Ukončení provozu mateřské školy.