Škola nanečisto

Zveřejněno: 17.1.2022

Škola nanečisto
V období ledna až března se s předškoláčky cíleně připravujeme na vstup do 1. třídy. Dětem budou nabízeny konkrétní vzdělávací aktivity, které povedou ke zdokonalování řečových dovedností, motorických a rozumových schopností. Upevňuje se i soustředění, pozornost a pracovní návyky dětí. Co by děti měly před vstupem do základní školy zvládnout, najdete na nástěnce ve vstupní chodbě. Na nástěnce naleznete i konkrétní úkoly k procvičování na doma.

Výsledky vzdělávání vašich dětí vám sdělíme na konzultačních schůzkách, které proběhnou v březnu.

Uzavřená facebooková skupina mateřské školy

Zveřejněno: 9.10.2022

Vážení rodiče, pokud máte zájem, můžete se přidat do uzavřené facebookové skupiny MŠ Klíček (Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd). Skupina je založena pouze pro rodiče (zákonné zástupce) dět...
Zobrazit celé

Preventivní bezpečnostní opatření

Zveřejněno: 1.9.2022

Vážení rodiče, prosíme Vás, nenechávejte pootevřené dveře do budovy mateřské školy. Při vstupu do budovy i při východu z budovy mateřské školy za sebou dveře ihned zavírejte. Při zvonění do tříd hl...
Zobrazit celé