Klikněte pro nastavení vyššího kontrastu zobrazení Klikněte pro nastavení velikosti textu

Školní rok 2023/2024

Zveřejněno: 10.6.2024

Policisti, hasiči, záchranáři

V tomto tématu děti seznámíme s integrovaným záchranným systémem -  IZS.  Představíme dětem povolání, které mám pomáhají v nesnázích, hasiče, policisty a zdravotníky. Pomocí pohádek a příběhů se s dětmi ponoříme do různých krizových situací, budeme s nimi pracovat a poučíme se z nich. Také si vyzkoušíme nácvik krizového volání. Pomocí prožitkového učení a formou hry, seznámíme děti, při kterých situacích volat policisty, hasiče nebo zdravotníky. 

 Modrá hvězda, hůl a had tak vypadá záchranářský znak.

Nemocnici, pohotovost, sanitku, díky němu poznáš za chvilku. 


Malí sportovci

Děti v tomto tématu budou poznávat spoustu sportovních disciplín. Pomocí prožitkového učení se děti seznámí např. se sporty curling, plavání, ping pong, parkur, skoky na lyžích, jízdou v bobu a další. 

Zaměříme se také na výraz fair play, budeme se pomocí dramatizace pohádky a následnou diskuzí bavit o tom, jak se chovají správní sportovci a jak jsou důležité bezpečnostní ochranné prvky při sportu.

Seznámíme také děti s pojmem OLYMPIÁDA, potrénujeme hrubou motoriku, jak ve třídě tak na hřišti, také jemnou motoriku při tvoření a logopedii při tematických logopedických hrách.
Hrátky se zvířátky

V tomto tématu se budeme zaměřovat, aby děti dokázaly správně určovat a pojmenovat zvířátka a jejich mláďata. Povídat si budeme hlavně o

zvířátkách, se kterými se mohou děti běžně setkat a budeme se tak snažit rozšiřovat jejich slovní zásobu. S dětmi budeme pracovat na rozvoji

sluchového vnímání - poznávání různých zvuků zvířat. Děti také budou tvořit, pracovat ve skupinkách, trénovat rozpoznání odlišností v detailu,

procvičovat předmatematické dovednosti a mimo jiné i pracovat s pohádkou.Poznáváme  masopust, karneval, sv. Valentýn

Děti formou hry seznámíme s masopustem, masopustním průvodem, maskami i dobrotami, které se na maškary připravují.

Zaměříme se na rozvoj hrubé i jemné motoriky a předmatematické dovednosti.

S dětmi se přeneseme na tržiště, budeme jako prodávat na jarmarku - zaměříme se na zdravení, děkování, počty.

Seznámíme se i se svátkem sv. Valentýna a budeme se snažit vyrobit nějaké překvapení pro rodiče.


Tetka chřipka

V tomto tématu, které je ve školce teď aktuální, si budeme povídat o nemocech, virech a bacilech. Budeme si hrát na ordinaci s lékařským kufříkem, povídat si o důležitosti vitamínů v ovoci a zelenině. Ve třídě i venku budeme hrát pohybové hry motivované tématem. Pokud to počasí dovolí, budeme chodit na dlouhé "zdravotní" procházky.

Sněhuláček Panáček a sníh

V tomto tématu si s dětmi budeme povídat o zimě, sněhu a ledu. Budeme procvičovat jazýčky a pusinky před logopedickým zrcadlem. Zaměříme se na vyrábění sněhuláků z PET lahví, jejich plnění nejrůznějším bílým materiálem. Při jejich výrobě budeme procvičovat jemnou motoriku a schopnost soustředit se, činnost dokončit. 

Naučíme se písničku Padá sníh.

Práce s básničkou:

Sněhuláček Panáček, má na hlavě plecháček.

Povídala paní Zima, aby hlídal před našima - baráček.


Hrajeme pohybové hry, při kterých procvičujeme rychlost, postřeh. Motivujeme děti tématem a podporujeme v nich radost z pohybu.


Zima s Eskymáky

V tomto tématu poskytneme dětem vhled do života zvířat a lidí, kteří žijí za polárním kruhem. Budou se seznamovat s jinou kulturou lidí i s jinými druhy

zvířat a budeme se snažit o pozornější vnímání projevů zimy okolo nás.

Aktivity budou zaměřeny nejvíce na prostorovou orientaci, pohybové hry a prožitkové učení.


Tři králové

V tomto tématu si s dětmi připomeneme tradici Tří králů, zopakujeme si zvyky, které se dělají a jména králů.

5. ledna - "hračkový den" (děti si mohou přinést hračku, kterou dostaly od Ježíška a ukázat ji ostatním kamarádům, děti si s hračkami budou moci hrát ve třídě). 

8. ledna - pohádka ve školce , vybíráme 60,-Kč/dítě


Brzy budou Vánoce

V tomto tématu se zaměříme na společné prožívání předvánočního období, těšení se na příchod Ježíška a na nové hračky a pomůcky. Vyrábíme dárečky pro rodiče, společně zdobíme třídu a šatnu. Zdobíme třídu světýlky, posloucháme koledy a navozujeme příjemnou a klidnou atmosféru.

Ve třídě máme adventní kalendář s úkoly, podporujeme přátelské vztahy mezi dětmi, opakujeme pravidla třídy podle potřeby. Zpíváme vánoční a zimní písničky s doprovodem klavíru, děti hrají na dětské rytmické nástroje. 

Ježíšek ve školce - 18. prosince v 9:15 hodin

Plave si ve vaně, vypadá naštvaně. Je si asi jist, že ho chceme sníst. Kdo je to?

....................................................................................................................................................................................................................................................

Zvířátka se ukládají k zimnímu spánku..., kteří ptáci odlétají a které můžeme pozorovat v krmítku.

V tomto tématu poskytneme dětem vhled do života zvířat během zimního období. Budeme aktivně pracovat na rozvoji a procvičení různých dovedností, které podporují celkový rozvoj dětí. Děti budou poznávat různé druhy zvířat a diskutovat o jejich chování během zimy, ty co nespí a budeme se zajímat, co jí. Budeme  se zaměřovat na to, která zvířátka se ukládají k zimnímu spánku a která zůstávají aktivní. Aktivity budou zaměřeny na upevňování prostorové a pravolevé orientace dětí.

                                                                                   VLAŠTOVIČKO

                                                                                    Vlaštovičko, leť,

                                                                                    už je na tě čas.

                                                                               Listí žloutne, poletuje,

                                                                                 po strništích vítr duje,

                                                                                    bude brzo mráz.


Podzim nám přináší řadu nevšedních zážitků v podobě barev, vůní a chutí. Pro vytvoření vztahu dětí k podzimnímu období jsme i my v Zeleném klíčku zařadili téma, motivované tímto námětem tak, aby se děti blíže seznamovaly s přírodou kolem nás pomocí všech smyslů.

 

Listy, kam se podíváš

 

S dětmi jsme na procházkách pozorovali měnící se barvy listů, sbírali je a poté s nimi pracovali.

Ve třídě si děti mohly vyzkoušet práci s klovatinou a následně do ní zapouštět podzimní barvy. Děti také zjišťovaly, že když potřou list lepidlem, po zaschnutí jde lepidlo z listu sloupnout a lepidlové lístečky nám nazdobily okna. S vylisovanými listy děti pracovaly ve skupinkách, při práci s pohádkou a vytvořili tak „Šťastný strom“. I čerstvé lístečky děti lepily a fixou nebo pastelkou zkoušely dokreslit z listů broučky.

Koordinaci ruky a oka jsme se u dětí snažili rozvíjet pomocí lístečkového puzzle i sudoku.

Orientaci v prostoru, barvy i předmatematickou dovednost si děti procvičovaly, při hledání lístečků po třídě v různé barvě a v různém počtu.

Vnitřní (hluboké) svaly na chodidlech si děti procvičily při sbírání listů ve třídě jen pomocí prstů u nohou. Lístečky děti, dle své fantazie, tvořily z kostiček. Sbíraly je pinzetou a trénovaly tak správný úchop.

I venku jsme se snažili užít poslední hezké dny, při hrabání listí a následné skákání do shrabaných hromad. Pomocí listů a přírodnin děti tvořily krásné mandaly i housenky. Prožili jsme spoustu krásných chvil, jak při tvoření, tak při hraní her Na lišáka, Mrazíka nebo Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum nebo honěnou…a moc rádi v tom s dětmi budeme pokračovat. 😊

 

Strašidýlka

Na přelomu října a listopadu se budeme více věnovat strašidýlkům, činnosti budeme motivovat netopýrky, bubáky, strašidelnými dýněmi. U logopedického zrcadla budeme procvičovat mluvidla se strašidelnými obrázky. Stavíme strašidelné domky z maxi cihel, které zdobíme pavouky a kostlivci. Tvoříme strašidýlka z papírových tácků, kukuřice i barevných papírů. Tancujeme na písničky o strašidýlkách a celý týden si s dětmi užijeme. Rozhodně se ale v naší třídě ničeho nebojíme! :) 


Copak sklízíme na poli a v zahrádce?

S dětmi budeme tento týden poznávat zeleninu, kterou nyní sklízíme na poli a v zahrádce. Pomocí šťávy z řepy budeme malovat  štětcem, hrát pohádku O velké řepě, řepu pozorovat i ochutnávat v námi upečené buchtě.

Zeleninu budeme poznávat i  hmatem v kouzelné krabičce, cvičit s brambůrky i je obtiskovat a dle své fantazie dokreslovat, zpívat i veršovat a spolu navozovat přátelskou atmosféru.


Ježek a jablíčko

V tomto tématu si budeme povídat o ovoci, vitamínech v ovoci obsažených a o ježcích. Zkoumáme ovoce všemi smysly, děti ho krájí příborovým nožíkem, strouhají na malém struhadle, ochutnávají ho. Jako grafomotoriku máme cestu pro jablíčko, po které děti jablíčko kutálí. Věnujeme se logopedickým cvičením, procvičujeme pohyblivost mluvidel, motivujeme děti tématem. 

Učíme se písničku Pod naším okýnkem.

Společně jsme tvořili velkého papírového ježka, kterému jsme bodlinky udělali z otištěných dlaní (prstové barvy). Děti také vyrábí ježky z barevných papírů (skládání harmoniky, procvičují zručnost a jemnou motoriku prstíků). 


Šípek s Šípkovou Růženkou  

Děti se v tomto tématu zaměří na činnosti, které jim dopomohou seznámit se se šípkovou růží, 

za kterou se budeme vydávat i na procházkách.

Plod šípkové růže budeme malovat, modelovat i ochutnávat šípkový čaj.

Budeme s dětmi pracovat s pohádkou Šípková Růženka a rozvíjet jejich fantazii, při stavbě hradů, princezniny postýlky, skládáním příběhu i dobýváním hradu pomocí překážkové dráhy.

Dráček Mráček

V tomto tématu si budeme povídat o podzimu, podzimním počasí, převážně větru, který potřebujeme k tomu, aby nám lítal venku drak. Budeme se věnovat dechovým cvičením, logopedické prevenci s logopedickým zrcadlem.

Děti budou spolupracovat při výrobě draků z papíru, při vytrhávání barevných papírů budou procvičovat prstíky, jemnou motoriku.

Ve třídě budou k dispozici přírodniny jako kaštany, šípky, kukuřice a ořechové skořápky ke tvoření a hrám. 

Učíme se písničku: Vyletěl si pyšný drak 


Podzimní počasí

Našim tématem bylo počasí a jeho proměnlivost. Povídali jsme si s dětmi, jak se počasí projevuje a zavedli jsme si ve třídě speciální hodiny s piktogramy počasí, které každý den nastavujeme, podle toho, jaké máme počasí.

Při básničce Panenka v dešti děti procvičovaly prstíky, bouřku jsme vytvářeli hrou s padákem a jemnou motoriku jsme si procvičili při výrobě větrníku.


Babí léto

V tomto tématu jsme si povídali o období, kterému se říká "babí léto". Dny jsou malinko chladnější než v létě, vzduchem plachtí malí pavoučci na svých pavučinkách. 

Zkoumali jsme kukuřičné klasy, jak voní? Jsou zrnka kukuřice tvrdá nebo měkká? Děti olupovaly kukuřičné listy (procvičovaly tím své prstíky a zručnost), pracovaly s prstovými barvami, otiskovaly kukuřičný klas i listy na čtvrtku. 

Pavoučky jsme vytvářeli z rozpůlených oříšků, dokreslili jsme jim nohy a při grafomotorickém cvičení jsme jim dokreslili rozevláté pavučinky. (uvolňovali jsme zápěstí, paže)Hurá do Zeleného klíčku!


Začal nám nový školní rok a do naší třídy přišly úplně nové děti, ale i ty, které v předešlém školním roce navštěvovaly třídu Červený klíček. 

Společně se seznamujeme s prostředím třídy, s novými hračkami a pomůckami.

Seznamujeme se s třídními pravidýlky, které nás budou provázet po celý rok. 

Navozujeme přátelské a podporující prostředí.


Každý den chvilku cvičíme, protahujeme těla, cvičíme s básničkami, opakujeme části těla.


To jsou oči, to jsou uši,

dneska mi to ale sluší!

Zde mám bříško a zde záda,

čelo, nos a malá brada.

To jsou paže, to jsou nožky,

zadupeme do podložky!


Těšíme se do školky!

Každé ráno vstávám rád,

spěchám do školky si hrát.

Z písku stavíme si hrady,

mám tu samé kamarády!

Honzík, Klárka, Anička,

to je naše školička.

Než se mamka z práce vrátí,

čas se mi tu rychle krátí.

Hraní, hřiště, svačinka...

A už je tu maminka! :)