Školní rok 2022/2023

Zveřejněno: 29.9.2022

TÉMA: LIDSKÉ TĚLO A SMYSLY

Cílem tématu je děti seznámit s lidským tělem.

S tím jak vypadá, jak funguje a jak se musíme chovat, aby správně fungovalo.

Povídáme si o tom, co je to kostra, svaly,

poznáváme základní orgány (srdce, plíce) a víme, k čemu v těle slouží.

Umíme pojmenovat části těla (hlava, břicho, nohy).


BÁSNIČKA

Moje tělo mozek řídí,

oči ty to dobře vidí.

Pod hlavou je krček malý,

na rukách jsou velké svaly.

Na nich máme prstů pět, 

spočítáme si je hned.

V hrudním koši srdce máme, 

do bříška si jídlo dáme.

Nohy obě procvičí se, 

venku dobře skotačí se. TÉMA: MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM

Toto téma je zaměřeno na seznámení s tradicí Tří králů.

Přečteme si krátký příběh o nich.

Zazpíváme si písničku: „My tři králové“, kterou děti doprovodí hrou na hudební nástroje.

V rámci logopedické prevence se zaměříme na motoriku mluvidel a pohyblivost jazyka.

Při pracovní činnosti si děti vyrobí vlastní krále.


BÁSNIČKA

Na tři krále za vesnicí
bloudí sněhem koledníci.
Šlapy – šlapy, šlápoty
pletou se jim do noty.
Ťuky – ťuky, už tu jsou,
štěstí zdraví vinšujou.
Zpívá Pavel, Olda, Míra
– Panímáma otevírá.TÉMA: TĚŠÍME SE NA VÁNOCE

V tomto tématu si s dětmi budeme povídat o Vánocích,

 vánočních tradicích, zvycích a pranostikách.

Děti budou vyprávět jak slaví Vánoce doma,

 co si přejí od Ježíška a co by přáli svým rodičům, prarodičům a kamarádům.

 Společně vyrobíme ozdobičky na stromeček jako dárek pro rodiče.

Zahrajeme si plno různých her motivovaných Vánocemi a adventem.

Naučíme se nové básničky a zazpíváme si známé koledy.

Součástí tématu bude plnění úkolů z adventního kalendáře, co máme ve třídě.

Při pobytu venku budeme pozorovat výzdobu v obci a měnící se zimní krajinu.


BÁSNIČKA

Ve vaničce máme kapra

a nechce si s námi hrát.

Pořád bručí: „safra, safra,

tenhle svátek nemám rád“.

Kapře, kapře, nezoufej,

na Vánoce bude hej.

Táta schová paličku,

zaplaveš si v rybníčku.TÉMA: ADVENTNÍ RADOVÁNKY


V tomto tématu se budeme seznamovat s adventem.

Budeme si povídat o tradicích a zvycích s touto předvánoční dobou spojených.

Upečeme si perníčky, které si děti i ozdobí.

Pohybové činnosti a aktivity budou motivované Vánocemi a adventem.

Děti si budou krátit čekání na Mikuláše tematickými aktivitami

pro všestranný rozvoj jejich schopností a dovedností.

Jako motivaci budou využívány postavy Mikuláš, čert a anděl,

které nás budou provázet.

Seznámíme se s příběhem Mikuláše a vznikem tradice.

Naučíme se písničku a básničku pro Mikuláše,

budeme se věnovat tanci a cvičení těla.

V rámci logopedické prevence si zahrajeme na čertíky.

Budeme pracovat v centrech aktivit, kdy budeme třídit,

porovnávat a tvořit pomocí různých výtvarných pomůcek.

Součástí bude projektový den Mikulášská nadílka.


BÁSNIČKY 

Čerte, čerte, chlupatý,

nechej pytel za vraty.

Slibuju Ti, slibuju,

že už zlobit nebudu.

 

Kapři

Dva kapři se spolu přeli,

kdo je lepší v rybníce.

Brzy je však přerušila

rozumnější bělice.

Přestaňte se hádat, braši,

jistě každý uvěří,

že jste oba stejně dobří

na vánoční večeři.TÉMA: USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

Tento vzdělávací plán je zaměřen hlavně na rozvoj komunikace mezi dětmi

a zvětšování jejich slovní zásoby za pomoci rytmizace

(říkanky, písničky s doprovody, hádanky, povídání o broučcích, logopedická cvičení).

 V centrech aktivit nabízí uplatnění samostatnosti,

vytvářením pozitivního vztahu k učení se snaží prohlubovat přirozenou zvídavost dětí.

Podporuje uvědomění si všech našich smyslů (hmatu, čichu, sluchu, zraku a chuti)

a ověřování si nově nabytých poznatků.

V rámci výtvarných činností vyrobíme broučky a jejich domečky.

Denně je zařazována také logopedická prevence,

předčtenářské a předmatematické dovednosti, procvičování jemné i hrubé motoriky…TÉMA: ZVÍŘÁTKA V LESE A NA POLI

Toto téma je zaměřeno na zvířecí říši na podzim.

Děti budou hledat, zkoumat a získávat základní informace o živočišné říši našich lesů,

jejich krásách, nástrahách a zajímavostech.

V centrech aktivity budou pracovat samostatně i ve skupinách s knihami,

obrázky a tematickými pomůckami.

Děti si zopakují již známé písně a pokusí se je zpestřit pomocí hudebních nástrojů a hry na tělo.

Seznámíme se s novou básničkou, říkankou a hádankami.

V rámci výtvarné a pracovní činnosti budeme pracovat s vodovými barvami a přírodninami.


BÁSNIČKA

Já jsem ježek malinký, (chůze v prostoru jedním směrem)

mám na sobě bodlinky. (chůze v prostoru, píchání prsty do stran)

I když malé nožky mám, (zadupat na místě)

rychle s nimi utíkám. (běh po třídě jedním směrem)

A pak když se unavím, (zívnutí)

do listí se posadím. (sednout si na zem)TÉMA: PLODY PODZIMU

V tomto tématu si děti osvojí jednoduché poznatky o přirozených proměnách,
objeví význam ovoce a zeleniny pro lidský organismus a zdraví člověka.
Zaměříme se hlavně na pojmenování, rozpoznání plodů zahrad, lesa a polí
(jablka, hrušky, řepa, brambory, obiloviny, houby, kaštany, žaludy, šišky a jiné přírodniny) a jejich případnou sklizeň.
Ovoce a zeleninu použijeme i k rozvoji předmatematických, předčtenářských, logopedických, motorických, a kognitivních dovedností.
Ochutnáme, hmatem rozpoznáme, přivoníme si k nim a naučíme se poznávat základní druhy ovoce a zeleniny.
V tomto tématu si budeme povídat o podzimních pracích na poli i v zahrádkách.
Na procházkách po okolí si budeme všímat přírodních proměn a povídat si o nich.
Plody podzimu nás provedou i výtvarnými a hudebními činnostmi.

BÁSNIČKA
Brambora
Koulela se ze dvora, 
takhle velká brambora.
Neviděla, neslyšela,
že na ni padá závora.
Kam koukáš ty závoro,
na tebe ty bramboro.
Kdyby tudy projel vlak,
byl by z tebe bramborák.TÉMA: PODZIM UŽ JE TU!

S dětmi si budeme povídat o podzimu jako ročním období, o změnách počasí,

o činnostech charakteristických k této roční době 

(pouštění draka, sklizeň ovoce a zeleniny).

Naučíme se novou básničku s prstovým cvičením: „Panenka v dešti“

a zazpíváme si písničky s podzimní tématikou („Dešťové kapičky, Prší, prší“).

Vyzkoušíme si pokusy s přírodninami, například, co se stane s šiškou ponořenou celý den ve vodě.

Aktivity v centrech i pohybové činnosti budou motivované podzimem.


BÁSNIČKY

Létá listí mezi stromy,

poletuje mezi domy.

Stromy spolu závodí, 

Kdo je nejdál odhodí.

 Tenké, tlusté, kulaté,

cesty jsou už zaváté.

  


Ťuká, ťuká deštík,

na barevný deštník.

Ťuká, ťuká prstíkem:

Kdo je pod tím deštníkem?

 

To jsem já, panenka,

máčí se mi sukénka,

tebe nechci, kapičko,

já mám radši sluníčko.TÉMA: ZPÁTKY VE ŠKOLCE

V tomto tématu se zaměřujeme na činnosti, které dětem dopomohou k seznámení se s novou třídou,

ve které budou trávit a prožívat dny spolu se svými vrstevníky.

S dětmi pravidelně opakujeme třídní pravidla (srdíčkové pravidlo- všichni jsme kamarádi a máme se rádi, neubližujeme si, atd.) 

Hrajeme pohybové hry, zpíváme písničky u klavírku a při výtvarných činnostech se snažíme rozvíjet dětskou fantazii.

Těšíme se z hezkého počasí a tak trávíme hodně času venku. Plno zábavy si užíváme na školkové zahradě. 


BÁSNIČKA NA PŘIVÍTÁNÍ

Endele bendele,

tak i tak,

budeme si spolu hrát.

Na honičky, na pohádky,

poletíme tam a zpátky.

Chytíme se dohromady,

máme tu své kamarády.

Už to jede, už to jede…STÁT!

Není kam se hnát!

Endele bendele, třesky, plesky,

aby nám tu bylo hezky!Uzavřená facebooková skupina mateřské školy

Zveřejněno: 9.10.2022

Vážení rodiče, pokud máte zájem, můžete se přidat do uzavřené facebookové skupiny MŠ Klíček (Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd). Skupina je založena pouze pro rodiče (zákonné zástupce) dět...
Zobrazit celé

Preventivní bezpečnostní opatření

Zveřejněno: 1.9.2022

Vážení rodiče, prosíme Vás, nenechávejte pootevřené dveře do budovy mateřské školy. Při vstupu do budovy i při východu z budovy mateřské školy za sebou dveře ihned zavírejte. Při zvonění do tříd hl...
Zobrazit celé