Zimní radovánky
Začátek nového roku jsme zahájili s novými hračkami od Ježíška. Děti měly dostatečný prostor se seznámit s pravidlami her, možnostmi využití, ... V průběhu prvního týdne jsme se naučili básničku o zimě, vysvětlili jsme si význam Tří králů a tříkrálové sbírky. Povídali jsme si o tom, jak a komu můžeme pomoci. 

Každý den zařazujeme pohybové chvilky s jógovou sestavou a zdraotními protahovacími cviky. 
V následujících zimních týdnech se budeme zaměřovat na roční období a jeho charakteristické znaky, budeme si povíd at o ptáčcích v zimě, vyrobíme pro ně krmení, které si zavěsíme na stromy. Naučíme se tanec Vrabce a sýkorky s písničkou a vyzdobíme si třídu krmítky a ptáčky, které si děti samy vyrobí.

Adventní čas

Období před Vánoci je nejhezčí a nejideálnější doba, kdy s dětmi můžeme povídat o dobrých skutcích, rodině a vztazích k ostatním. Probouzet v nich lásku, morální hodnoty a přátelskost.

Děti vyrobily dárečky do DPS, kam tyto dárečky, které mají potěšit, odneseme.


Navštívil nás Mikuláš, čert a anděl a přinesli dětem nadílku.

Ačkoliv vzhledem k situaci nemůžeme uspořádat akci s rodiči, děláme si vánoční atmosféru během dne s dětmi ve třídě, navštívili jsme knihovnu s připraveným vánočním programem, děti si vyrobily dárečky pro maminky (svíčku s překvapením), zpíváme koledy, povídáme si o tradicích a zvycích a čteme si z knížky Ježíšek.

Děti se seznámí s oslavami Vánoc v jiných zemích.

V rámci Angličtiny hrou se děti seznamují s novými slovíčky, tematicky zaměřenými, zpíváme písničku Jingle bells.

Věnujeme se eTwinningovému projektu Malý redaktor, vymýšlíme úkoly do časopisu, ...

Exkurze tiskárna Osík

V rámci eTwnningového projektu Malý redaktor jsme se rozhodli navštívit nedalekou tiskárnu, kde dětem přiblížili, jak vzniká časopis. Ukázali nám, v jakém programu upravují články, na jakém stroji tisknou, jak ořezávají jednotlivé stránky či jak se takový časopis svazuje. Tiskárnu jsme navštívili zrovna v době, kdy byly v tisku místní Obecní noviny.

Pro děti jsme dostali omalovánky, pexesa a spoustu papírů na kreslení.