Zaměření tříd

1. třída - Červený klíček

Zveřejněno: 13.9.2021

Zaměření třídy: Podporujeme fyzickou a pohybovou zdatnost dětí, rozvíjíme a zdokonalujeme sebeobslužné dovednosti, základy osobní hygieny a společenské chování. Dětem jsou nabízeny hudební, výtvarné,...
Zobrazit celé

2. třída - Zelený klíček

Zveřejněno: 13.9.2021

Zaměření třídy: Všechny děti: Logopedická prevence bude začleňována denně v rámci komunitního kruhu na procvičení mluvivel (cviky se rty, jazykem, rozvoj slovní zásoby) Angličtina hrou - Děti se bud...
Zobrazit celé

3. třída - Modrý klíček

Zveřejněno: 13.9.2021

Zaměření třídy: Rozvíjení prosociálních vlastností a životních dovedností - vytváření modelových situací vhodného chování a jejich řešení.Metoda dobrého startu je intenzivní přípravou dětí na ...
Zobrazit celé

Uzavřená facebooková skupina mateřské školy

Zveřejněno: 9.10.2022

Vážení rodiče, pokud máte zájem, můžete se přidat do uzavřené facebookové skupiny MŠ Klíček (Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd). Skupina je založena pouze pro rodiče (zákonné zástupce) dět...
Zobrazit celé