Klikněte pro nastavení vyššího kontrastu zobrazení Klikněte pro nastavení velikosti textu

Školní rok 2023/2024

Zveřejněno: 8.4.2024

Informace a fotografie z aktuálního tématu zveřejňujeme v uzavřené facebookové skupince mateřské školy.


KLÍČEK K DOBRODRUŽSTVÍ

Dopravní výchova

Děti se seznámí s dopravními pravidly, zopakujeme si bezpečnost na odrážedlech, kolech a koloběžkách, která se nás týkají. Využití helem, možné použití chráničů, ...

Vydáme se na výtvarnou výstavu do ZUŠ, která bude vesmírně laděná a také navštívíme výstavu v Sokolovně.

Budeme hrát pohybové hry na sportovním hřišti a na zahradě. 

Uspořádáme si dopravní dopoledne s dopravními prostředky, přechody, semafory a dopr. značkami.

Čekají nás letní olympijské hry na fotbalovém hřišti.


KLÍČEK OD SRDÍČKA

TÉMA: V DŽUNGLI

S dětmi si budeme povídat o zvířatech, které v džungli můžeme vidět, budeme poměřovat jejich délku, budeme je pozorovat na obrázcích, zaměříme se na detaily. Budeme rytmizovat na Orffovy nástroje a děti ve skupinkách vytvoří vlastní melodii. 

V průběhu května jsme si s předškoláky užívali výchovu prožitkem. V rámci vycházek jsme poznávali a  pojmenovávali keře a stromy, pozorovali, co kde kvete. Po Újezdě jsme hledali černý bez, ze kterého si děti nasbíraly květy a vyrobily domácí limonádu, která všem moc chutnala.

Recept na limonádu:

5 velkých květů bezu

250 g cukru krystal

1 celý citron

2 lžíce octa

špetka droždí

Do velké sklenice dáme omyté květy, vymačkaný citron, cukr, ocet a droždí. Dolijeme 5 litrů vody, zamícháme a necháme na světle při pokojové teplotě do druhého dne.

Limonádu přes cedník slijeme, dáme vychladit a můžeme podávat.

Dobrou chuť!

 

Také se nám podařilo vystoupení ke Dni matek v Sokolovně, kde děti maminkám pro radost zatancovaly a zazpívaly.

 

Ve středu 15.6., na Den rodin, jsme si s dětmi povídali o významu rodiny a co pro koho znamená. Děti také vymýšlely různá synonyma pro rodinu (teplo domova, láska, bezpečí, ….). Vyprávěli jsme si o důležitosti mezilidských vztahů. Děti si zkusily, jak se vyrábí mýdlo a jedno si pro svou rodinu domů jako dárek odnesly.

 

KLÍČEK PETRKLÍČEK

JARNÍ KVÍTÍ

Seznámíme s dětmi s jarními květinami, jaké vyrůstají byliny a k čemu nám mohou být zdraví prospěšné. Budeme vyhledávat v atlasech rostlin, učit se novým názvům rostlin. Během vycházek si děti ve skupinkách vytvoří herbář jarního kvítí, budeme v nich probouzet ZVÍDAVOST (další ze ctností).

Také si s dětmi přiblížíme ctnost SEBEÚCTU, aby samy sebe přijaly takoví, jací jsou a vážily si sebe.

V předchozím týdnu jsme si povídali o PŘÁTELSKOSTI (chovat se k sobě ohleduplně, pomáhat si, být k sobě otevření a chuť být spolu).

Začneme trénovat program ke Dni matek, který nás bude čekat v Sokolovně.

Budeme rytmizovat na nástroje, vymýšlet rýmy, určovat první a poslední hlásku.

Zaměříme se na pravolevou orientaci a zapamatování si, která ruka je levá a která pravá.


TÉMA: JARO SE PROBOUZÍ


KLÍČEK OD LEDOVÉHO KRÁLOVSTVÍ

Tvary kolem nás

S dětmi budeme poznávat geometrické tvary – kde všude kolem nás se ukrývají. Seznámíme se s tělesy. Budeme dělat různé pokusy s nimi – co se kutálí a co ne. Co plave ve vodě a co se potopí. Jak funguje magnet.

V rámci přípravy na školu budeme cíleně pracovat se vzdělávacími pomůckami - prostorová orientace, předmatematické dovednosti, ...

Využijeme halu na pohybové činnosti, trénování obratnosti a zdatnosti dětí.

Chystáme se jít podívat na jehňátka.


Lidské tělo a zdraví

Děti si osvojí poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech, budeme si vytvářet a upevňovat zdravé životní návyky.

Děti získají poznatky o lidském těle, dozví se, jak mohou chránit své zdraví.

Povíme si s dětmi o zdravé stravě, vitamínech a nemocech. Budeme co nejvíce sportovat.

Povíme si o Masopustu, upečeme si masopustní koláče.


15. 2. Čeká nás Karneval plný zábavy a her v kostýmech.

16. 2. Navštíví nás Kouzelník se svým vystoupením.


Na ledové kře - život Eskymáků

Seznámíme děti s kulturou cizí země, rozvineme praktické dovednosti a umožníme dětem prožitek z nově poznaného.

Pomocí poznávání nového prostředí podněcujeme představivost, rozvíjíme fantazii a řeč dětí, ty mají možnost vyjádřit a pociťovat radost z vlastní tvůrčí činnosti.

Po činnostech zařadíme formativní hodnocení, aby se děti učily hodnotit práci svoji i práci druhých.

Přiblížíme si další ze ctností - zodpovědnost.


KLÍČEK K ADVENTU

V předvánočním čase si budeme s dětmi připomínat tradice a zvyky. Zaměříme se poznávání a učení se morálním hodnotám jako štědrost, sebeláska, jedinečnost, starostlivost, vzájemná úcta. 

Svým vystoupením snad uděláme radost lidem při rozsvěcení vánočního stromečku, babičkám a dědečkům v domě s pečovatelskou službou.

Společně se sejdeme na vánočním setkání před mateřskou školou.

Adventní doba bude v mateřská škole plná pohody a vánočního těšení se.


KLÍČEK OD LESA A PODZIMNÍ ZAHRÁDKY

Malý brouček usíná v trávě

Budeme si povídat o broučcích a hmyzu, jak přezimují. Budeme stavět domečky pro broučky jak ve třídě, tak během vycházek.

Zaměříme se na trénování pohybové obratnosti, budeme si povídat o režimu dne, týdne, co se mění na podzim.

Seznámíme se s novou ctností - CITLIVOST. Být ohleduplní vůči kamarádům, vůči všem živým tvorům (broučkům), přírodě.

Ve středu proběhne BROUČKIÁDA s lampionovým průvodem, společná akce dětí s rodiči.


Den plný strašidýlek v Modrém klíčku

„Ať je světlo, nebo stín, bubáků se nebojím!“

KDY: úterý 31. 10. 

V tento den můžete přivést děti převlečené za strašidýlka. Čeká nás veselé hraní a plnění úkolů.

Společně si s dětmi připomeneme svátek všech svatých, ať už v americké podobě Halloweenu, tak i v české podobě vzpomínka na Dušičky.


PLODY PODZIMU


Zaměříme se na pozorování plodů na zahrádce, v lese i poli (jablka, hrušky, švestky, cukrová řepa, kukuřice, brambory apod.), jejich sklízení a uskladňování. Budeme poznávat houby jedlé a nejedlé. Nasbíráme a nasušíme bylinky a šípky na čaj, který si s dětmi uvaříme. Budeme vnímat všemi smysly (vnímání struktury listů, vůně čaje, chuti), děti budou moci experimentovat, hrát si s vodou (kapání, přelévání, přimíchání barev).

Budeme rozvíjet poznatky o práci, pomůckách, nářadí, o vzájemné pomoci a spolupráci. Cíleně budeme dětem nabízet zahradní náčiní na zahradě MŠ v rámci námětových her na zahradníky a zemědělce (hrabání listí, sušení sena, práce s lopatou na písku, jako když ryjeme záhon).

Vyzkoušíme si pracovní zručnost s různým přírodním materiálem, budeme brát lupy na zahradu či vycházku, budeme zkoumat plody podzimu pod mikroskopem. Děti se učí vnímat krásy podzimní přírody, barevnost.


POČASÍ JE NA DRAKA


V tématu se zaměříme na poznávání a rozlišování počasí.

 

Řízenými rozhovory s dětmi budeme hledat odpovědi na otázky jako jsou: Co je vítr, co je déšť, bouřka, oblaka? Můžeme déšť, vítr, slunce cítit, slyšet, vidět…?Co můžeme přes den na obloze vidět? Co je počasí? Proč je déšť důležitý? atp.

 

Budeme rozvíjet smyslové vnímání, zaměříme se především na zrak a sluch.

Počasí budeme malovat, graficky znázorňovat. Budeme dělat jednoduché pokusy s barvami, s různými materiály.

Před Drakiádou si vyrobíme papírové draky, kteří nám budou zdobit třídu.

 

V logopedické prevenci budeme rozvíjet slovní zásobu, rytmizovat, tvořit a skládat jednoduché věty.

Naučíme se píseň s dračí tématikou.

Při hudebních činnostech se naučíme používat Orffovy nástroje.

 

Čeká nás společná akce s kulturní komisí obce pro rodiče a děti – ve čtvrtek 5.10. - Drakiáda.


Mozaika přátelství

Téma je zaměřeno na adaptaci dětí na nové prostředí třídy, paní učitelky, děti. Ve třídě budeme navozovat přátelskou atmosféru.

Navazovat vzájemnou důvěru mezi učitelkami a dětmi.

Budeme se učit používat nové pomůcky ve třídě, dělit se o hračky, hrát si.

Budeme si opakovat již známá pravidla chování a postupně spoluvytvářet další společně s dětmi.