Stravování

Stravování

Zveřejněno: 31.10.2022

Celodenní výše stravného 52,- Kč za den pro děti 3 - 6 let, 56, - Kč za den pro 7 leté děti. Viz. příloha Kalkulace stravného.Je nutné dodržovat splatnost stravného - nejdéle do 20. dne v měsíci. Zál...
Zobrazit celé

Výdej stravy do jídlonosičů 1.den nemoci dítěte

Zveřejněno: 31.1.2022

Od 1. 11.m2022 bude strava do jídlonosičů vydávána od 12.30 do 12.40 hod. Pokud se v daný čas pro stravu nemůžete dostavit, nechávejte jídlonosiče v průběhu dopoledne na stolečku ve v...
Zobrazit celé

Uzavřená facebooková skupina mateřské školy

Zveřejněno: 9.10.2022

Vážení rodiče, pokud máte zájem, můžete se přidat do uzavřené facebookové skupiny MŠ Klíček (Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd). Skupina je založena pouze pro rodiče (zákonné zástupce) dět...
Zobrazit celé