Klikněte pro nastavení vyššího kontrastu zobrazení Klikněte pro nastavení velikosti textu

Publicita

Zveřejněno: 6.5.2024

V rámci projektu Digitalizujeme školu byly do mateřské školy zakoupeny digitální pomůcky, které dětem pomáhají rozvíjet informatické myšlení a jejich digitálních kompetence.

Do všech tříd mateřské školy byly zakoupeny programovatelné robotické hračky, mikroskop pro badatelskou činnost, mikropočítač k dotykové tabuli, 4D karty pro podporu zvídavosti a učení a mnoho interaktivních knih  s elektronickou tužkou. Děti se prostřednictvím digitálních pomůcek učí jednoduše programovat robotické hračky, postupně se seznamují s různými digitálními pomůckami. Učí se je používat, zjišťují k čemu slouží a jak mohou pomáhat v dnešní společnosti. Zároveň se toto vše děti učí s důrazem na bezpečnost při používání digitálních technologií.


Pavlína Bisová, zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání